Priser & Utmärkelser

ÅRETS JOBBSKAPARE | ÅRETS ROOKIE | ÅRETS DRAGARE I STADSKÄRNAN

ÅRETS FÖRETAGARE | ÅRETS UNGA FÖRETAGARE |  ÅRETS ARBETSGIVARE | ÅRETS HEDERSPRIS

Nu har du möjlighet att påverka vilka som ska bli nominerade för Landskrona näringslivsgala 2020. Du kan föreslå ett eller flera företag till en eller flera kategorier. Skicka ditt förslag, tillsammans med en kort motivering,  till naringsliv@landskrona.se senast 17 februari 2020.

Priset går till ett företag som lockar besökare till Landskrona samt bidrar till att lyfta stadens attraktionskraft

ÅRETS JOBBSKAPARE

Priset går till det företag i Landskrona som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb.

ÅRETS ROOKIE

Personen/företaget ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Landskrona eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat.

Priset delas ut till ett företag som engagerar sig och tar ett ansvar i samhället och världen utanför företaget och som tydligt och långsiktigt arbetar för ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet i sitt företagande.

ÅRETS FÖRETAGARE I LANDSKRONA 2019

Företagarna

Pristagaren utses av organisationen Företagarna, Landskrona.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE I LANDSKRONA 2019

Företagarna

Pristagaren utses av organisationen Företagarna, Landskrona.

Pristagaren offentliggörs på Landskrona Näringslivsgala 2020

Våra partners:

Landskrona stads logga
Hällestadgruppens logga
akea_2019
white_christmas
Brinovas logga
Företagarnas logga
swep_2019
white_christmas