Priser & Utmärkelser

ÅRETS JOBBSKAPARE | ÅRETS ROOKIE | ÅRETS DRAGARE I STADSKÄRNAN

ÅRETS FÖRETAGARE |  ÅRETS ARBETSGIVARE | ÅRETS HEDERSPRIS

ÅRETS FÖRETAGARE I LANDSKRONA 2018

Företagarna

ÅRETS JOBBSKAPARE

Priset går till det företag i Landskrona som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb

ÅRETS ROOKIE

Person/personerna ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Landskrona eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat.

Priset går till ett företag (butik, servering eller annan verksamhet) som lockar besökare till stadskärnan samt bidrar till att lyfta handeln och stadens attraktionskraft

Våra partners: