Priser & Utmärkelser

ÅRETS JOBBSKAPARE | ÅRETS ROOKIE | ÅRETS DRAGARE I STADSKÄRNAN

ÅRETS FÖRETAGARE |  ÅRETS ARBETSGIVARE | ÅRETS HEDERSPRIS

Nominera till priserna ÅRETS DRAGARE I STADSKÄRNAN, ÅRETS JOBBSKAPARE, ÅRETS ROOKIE och/eller ÅRETS ARBETSGIVARE.

Sänd ett mail till annika.rundblad@landskrona.se, senast den 8 februari.

Priserna ÅRETS FÖRETAGARE I LANDSKRONA 2018 och ÅRETS HEDERSPRIS utses på annat sätt.

Priset går till ett företag (butik, servering eller annan verksamhet) som lockar besökare till stadskärnan samt bidrar till att lyfta handeln och stadens attraktionskraft

ÅRETS JOBBSKAPARE

Priset går till det företag i Landskrona som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb

ÅRETS ROOKIE

Person/personerna ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Landskrona eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat.

Årets arbetsgivare är ett företag som oavsett storlek och branschtillhörighet sätter sina medarbetare i centrum. Företaget arbetar aktivt för att skapa engagemang och trivsel på arbetsplatsen och har en positiv företagskultur som tydligt uttrycker personalens betydelse i företaget verksamhet. På den här arbetsplatsen känner alla medarbetare stolthet och stor delaktighet i företagets framgång.

ÅRETS FÖRETAGARE I LANDSKRONA 2018

Företagarna

Pristagaren utses av organisationen Företagarna, Landskrona.

 

Våra partners: